top of page

How to swaddle?

BASIS techniek

IMG_8515.jpg
IMG_8519.jpg
IMG_8523.jpg
IMG_8566.jpg

Step 1:

Fold the swaddle into a diamond shape, and place baby on back in the center with shoulders just below the fold.

Place baby’s right arm alongside the body, slightly bent. Take the same side of the swaddle and pull it over the shoulder and securely across baby’s arm and chest, tucking the fabric under the baby. Leave the left arm free.

Stap 1:

Vouw de inbakerdoek in een ruitvorm en plaats de baby, op de rug, in het midden, met de schouders net onder de vouw. Plaats de rechterarm van baby naast het lichaam, licht gebogen. Neem dezelfde kant van de inbakerdoek en trek deze omhoog over de schouder en stevig over de arm en borst van de baby, waarbij de stof onder de baby wordt gestoken. Laat de linkerarm vrij.

Step 2:

Fold the bottom of the swaddle up and over baby’s feet. Tuck the point of the fabric into the top of the swaddle. Do not pull up the whole fabric, just the tip, leaving the feet and hips free to move.

Stap 2:

Breng de onderkant van de Inbakerdoek omhoog en over baby's voeten. Steek de punt van de stof in de bovenkant van de inbakerdoek. Trek niet de hele stof omhoog, alleen de punt en laat de voeten en heupen vrij om te bewegen.

Step 3:

Place baby’s left arm alongside the body, slightly bent. Take the remaining swaddle, and wrap it over baby’s arm and chest, tucking the fabric under baby to secure the swaddle.

(Tip: Make a horizontal fold in the fabric to make it easier to secure the fabric under the baby)

Stap 3:

Plaats de linkerarm van de baby langs het lichaam, licht gebogen. Neem de overgebleven inbakerdoek en wikkel hem over de arm en de borst van de baby, terwijl je de stof onder de baby stopt om de inbakerdoek vast te zetten.

(Tip: maak een horizontale vouw in de stof om het gemakkelijker te maken de stof onder de baby te bevestigen)

Step 4:

Leave your baby to sleep in a secure place. Once the baby wakes up, remove the swaddle and let baby play freely

Stap 4:

Laat je baby slapen op een veilige plaats. Zodra de baby wakker wordt, verwijder de swaddle en laat de baby vrij spelen

AFBOUW techniek

bottom of page